Keo Chà Ron – Chít Mạch Saveto

Keo chít mạch Saveto là một loại keo Epoxy 2 thành phần, bao gồm thành phần đầu tiên màu trong suốt để tạo độ bám, và thành phần thứ hai có màu sắc để giúp cho keo đông cứng. Để đạt hiệu quả tốt nhất, hai thành phần này cần được trộn với nhau theo tỉ lệ 1:1. Nếu không tuân thủ tỉ lệ này, keo có thể chỉ dính chặt nhưng không bền vững. Keo Chít Mạch Saveto đã có mặt tại thị trường Việt Nam, được cung cấp với 20 màu sắc cơ bản khác nhau. Điều này giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.