Bộ cầu điện tử e-lite

  • Công Nghệ Xả Sạch: Xả xoáy kết hợp tia đẩy
  • Một Chế Độ Xả: 4.8L
  • Lưu Lượng Nước Vòi Rửa: 0.5- 0.8 L/m
  • Áp Lực Nước: 0.08 Mpa (Min) – 0.8 Mpa (Max)
  • Nhiệt Độ Nước Nóng: Khoảng 34°C~ 49°C
  • Tâm Xả: 305
  • Nắp Mở Tự Động
  • Chế độ diệt khẩu bằng tia cực tím (UV)